Anmeldelse af rotter

Hvad skal jeg melde til kommunen?
Huller i jorden kan være tegn på udendørs rotteangreb. Hvis du finder et hul i nærheden af en kloakledning, kan det være tegn på et kloakbrud - og dermed, at der er rotter.Du skal også være ekstra opmærksom på, at du kan tiltrække rotter, hvis du har et hønsehold eller fodrer fugle.

Indberetning af rotter
Du kan også selv indberette din anmeldelse her. Digitale indberetninger går direkte til kommunens bekæmper. Du vil efterfølgende blive kontaktet af en rottebekæmper.Du kan også kontakte kommunens rottebekæmper Kiltin på tlf. 47 10 72 00

Træffetid:
Mandag - torsdag 08.00 - 16.00.
Fredag 08.00 - 15.30.

Rottebekæmper

Kommunens rottebekæmper
Ringsted Kommune har indgået aftale om rottebekæmpelse med firmaet Kiltin, som kan træffes på tlf. 47 10 72 00.

Træffetid:
Mandag - torsdag 08.00 - 16.00.
Fredag 08.00 - 15.30.