Handleplan

Der er i "Bekendtgørelsen om forebyggelse og bekæmpelse af rotter", oplyst hvilke tiltag den kommunale handleplan skal tage hånd om. I de næste afsnit er der beskrevet, hvordan Ringsted Kommune vil håndtere de oplyste krav.