Anvendelse af gift
Kommunen vil gennem koordinerende møder med rottebekæmpelsesfirmaet drøfte omfanget af anvendelsen af gift således, at det sikres, at mængden af gift i forhold til antal anmeldelser reduceres med 5 % i planperioden og sætte fokus på, at der anvendes fælder i det omfang, det er muligt. 

I denne handleplan for bekæmpelse af rotter er der ikke indarbejdet et succeskriterie for, at nedbringe brugen af giftblokke i kloakker, da Ringsted Forsyning A/S allerede i dag ikke bruger giftblokke i kloakkerne. Der bekæmpes udelukkende med mekaniske fælder i kloakkerne.

Alternative bekæmpelsesmetoder 
Ringsted Kommune vil i perioden afprøve alternative bekæmpelsesmetoder. Det vil bl.a. afprøves, om opsætning af rovfugleredepæle kan have en indvirkning på rottebestanden. Ringsted Kommune vil også have en testperiode, hvor bekæmpelsen bliver assisteret af en hund.