Indsatsområde

Tilsynspligtige ejendomme 
Tilsynspligtige erhvervsejendomme i landzone samt byzone tilses rutinemæssigt hvert år. De erhverv der er omfattet, kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside. Ved tilsynet bliver hele ejendommen gennemgået for rotter. Hvis der registreres rotter under tilsynet, bliver der igangsat en bekæmpelse med det samme. Hvis tilsynet finder sted, uden at ejer, lejer eller en repræsentant er til stede, bliver kun udendørsarealet gennemgået.De tilsynspligtige ejendomme bliver gennemgået i perioden oktober-februar.

 

Ejendomme i byzone, landzone, sommerhusområder og kolonihaveområder 
Ejendomme i byzone, landzone, sommerhusområder og kolonihaveområder besøges kun, når en borger anmelder, at der er rotter på ejendommen.