Privat bekæmpelse og sikringsordninger

Privat bekæmpelse
Det er i Ringsted Kommune tilladt at lave privat bekæmpelse, så længe bekæmperen står opført i statens register; MAB. Hvis bekæmpelsen er i forbindelse med en privat sikringsordning, skal Ringsted Kommune underrettes om det i forbindelse med, at der oplyses om sikringsordningen.

En bekæmpelse skal altid oplyses til Ringsted Kommune med et bilag 6 skema fra Rottebekendtgørelsen.

Sikringsordninger
Kommunen vil afholde møder med de ansvarlige for de kommunale arealer - herunder genbrugspladsen. Ved møderne vil der være fokus på, hvorledes forebyggelse, ud over sikringsordning, kan gennemføres. Møderne skal resultere i konkrete tiltag i forebyggelse og bekæmpelse.

Kommunen vil ligeledes ved de ordinære tilsyn på virksomheder og landbrug sætte fokus på virksomhedernes sikringsordninger og den lovpligtige bygningsgennemgang, der skal identificere fejl og mangler ved bygninger, afløb og arealer som gør, at rotter kan skaffe sig adgang til eller opholde sig på de ovennævnte steder.