Ressourcer

Ressourcer 
Ringsted Kommune har besluttet i overensstemmelse med rottebekendtgørelsens § 53, at der fra samtlige faste ejendomme opkræves et gebyr på ejendomsskatten til dækning af rottebekæmpelse og administration.

Ringsted Kommune har indgået kontrakt med et autoriseret rottebekæmpelsesfirma over en 4-årig kontrakt, som udløber 31. december 2019.

Det forventes, at der bruges 0,7 administrativt årsværk.