Rottespærrer
Opsætning af rottespærrer blev igangsat i starten af 2014 på alle kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner. Der hvor det har været hensigtsmæssigt og teknisk muligt, er der opsat rottespærrer på kloakledninger, der fører ind til disse områder. 

Ved byggemodning af skoler, plejehjem, daginstitutioner og parcelhusområder (kommunal ejendom) skal der, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, opsættes rottespærrer.

Ringsted Kommune skal derudover give alle private skoler, plejehjem og daginstitutioner et tilbud om at etablere og drive en rottespærre på deres ejendomme. De ejendomme der ønsker det, og hvor det er teknisk muligt, skal have etableret en rottespærre inden udgangen af 2020. Ringsted Kommune starter processen i 2019.

Ved placering af rottespærrer i Ringsted Kommune skal der altid laves en opstrømsundersøgelse af ledningsnettet for at sikre, at der er frit for rotter. Eventuelle skader der opdages i forbindelse med undersøgelsen, skal udbedres på ejers regning.