Introduktion
Rottebekæmpelsen er en kommunal opgave, og i Ringsted Kommune er den praktiske udførelse af rottebekæmpelsen udliciteret til et privat bekæmpelsesfirma.

Som grundejer i Ringsted Kommune betaler man for den kommunale rottebekæmpelse via ejendomsskatten, hvor der opkræves et gebyr svarende til en andel af ejendomsværdien. Beløbet dækker udgifter til det private bekæmpelsesfirma samt de tilknyttede administrative opgaver, som varetages af kommunen selv. Området (rottebekæmpelsen) skal hvile i sig selv, og et eventuelt over- eller underskud indregnes derfor i gebyret de efterfølgende år. I 2018 udgjorde gebyret pr. husstand 0,056 ‰ af ejendomsværdien. Som borger eller virksomhed skal man ikke betale ekstra, hvis man en dag får brug for hjælp til bekæmpelse af rotter på sin ejendom.

I de kommende år må det forventes, at der vil ske stigninger i rottegebyret. Stigningen sker som følge af øgede udgifter til varetagelsen af rottebekæmpelse og på baggrund af de lovpligtige krav, som skal sikre en effektiv og miljøbevidst rottebekæmpelse.

Det ville være nemt at bruge udviklingen i antallet af rotteanmeldelser som udgangspunkt for, hvor god en rottebekæmpelse er. Erfaringen viser dog, at antallet af rotteanmeldelser kan variere meget fra år til år.  Særligt mangel på tydelige sæsonskift, især overgangen fra efterår til milde vintre, kan betyde en stigning i antallet af rotter og dermed i antallet af anmeldelser. Ringsted Kommune oplever en støt stigning i antallet af rotteanmeldelser. Det er en udvikling, som er på linje med udviklingen i en stor del af landets øvrige kommuner. Der er formentlig mange årsager til stigningen, men den mest oplagte årsag kunne være, at der er kommet flere rotter. Om det er tilfældet, kan ikke umiddelbart konkluderes ud fra de undersøgelser der er lavet. Med den kommende handlingsplan vil der være fokus på netop den effektive bekæmpelse, og at den forebyggende indsats øges.

Gode råd til forebyggelse:

  • Undgår rod ved huset og i haven.

  • Rottesikre hønsehus og kaninburer.

  • Undgår foderspild ved fuglehuse.

  • Udbedre revner og huller i sokkel

Rotter tiltrækkes af lettilgængelig mad i form af affald eller fuglefoder.

En voksen rotte kan komme ind igennem et hul med en diameter på 2 cm.