Grundejers forpligtelser

Hvad er min pligt, hvis jeg er grundejer? 
Som grundejer har du pligt til at sikre og renholde din ejendom så skadedyrsangreb begrænses mest muligt. I forbindelse med bekæmpelse af rotter på din ejendom har du også pligt til at udføre de tiltag, som kan afhjælpe rotteproblemet. Desuden har alle pligt til at anmelde rotter, hvis de ses på egen ejendom eller i bybilledet.

Hvis du ikke imødekommer kommunes henstilling til bekæmpelse af rotter på din ejendom 
Ringsted Kommune kan meddele grundejer påbud om undersøgelse og om at foretage de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter. Påbuddet vil indeholde en frist på mindst 14 dage til at foretage de fornødne foranstaltninger.Efterkommes påbuddet ikke, kan forholdet straffes med bøde (politianmeldelse), eller de manglende foranstaltninger kan udføres af kommunen på grundejers regning.