Information
Ringsted Kommune koncentrerer den generelle information omkring rotter på kommunens hjemmeside og på andre digitale platforme.På kommunens hjemmeside findes små film, der beskriver dels hvor rotterne hyppigt befinder sig, og hvad man kan gøre for at forhindre rotter i at slå sig ned på en ejendom.Der findes også små fakta-ark med gode råd til de ejendomme, hvor der er hønsehold.

Vildtfoderpladser 
Informationen på kommunens hjemmeside indeholder anbefalinger til den korrekte indretninge af vildtfodrepladser i forhold til begrænsning af rottetilhold.Ringsted Kommune vil også videreformidle den folder om fodring ved vildtfoderpladser, som Miljøstyrelsen har under udarbejdelse. 

Fakta om rotter

Tegn på rotter 
Rotter efterlader sig tegn. Hvis du ser eller hører tegn på rotter, så henvend til dig straks til kommunen, så de kan stoppes i tide.

Lugt: Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om kloak og svinestald.

Ekskrementer: Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte eller brune, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende. 

Huller: Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan f.eks. være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke være større end en to-krone. Hold øje med friske, afgnavede træspåner.

Færdes rotter længe et sted indendørs, er der på bjæl­ker, gulve, vægge el. lign. afsat nogle fedtede, brune belægninger bestående af urin og kirtelsekreter. Det er veksler, som rotter orienterer sig efter.

Men oftest er det kun deres efterladenskaber, man ser typisk deres ekskrementer.

Lyde: Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være en mus, husmår eller andre dyr, du har besøg af. Er der hvin og skrig, er det næsten sikkert rotter, men lad kommunens skadedyrsbekæmper afgøre, hvem der er på færde.