Mål og succeskriterier

Generelle målsætninger 
Når du har problemer med rotter, er det vigtigt for Ringsted Kommune, at du føler dig tryg, og at der leveres en hurtig og effektiv bekæmpelse, herunder også, at du føler dig godt vejledt i den efterfølgende forebyggelse. 

Det er vigtigt, at du nemt kan skaffe dig et overblik over, hvor du skal henvende dig, hvis der er rotter på ejendommen. 

I denne handlingsplan har Ringsted Kommune defineret de generelle ydre rammer for den kommunale rottebekæmpelse, og i den kommende handlingsplansperiode vil der derfor være fokus på, at sikre borgerne dette serviceniveau.

Hvis du som borger i Ringsted Kommune har fået rotter, kan du forvente;

  • At få et hurtigt overblik over, hvor og hvordan man skal foretage anmeldelsen. I dag kan du anmelde rotter døgnet rundt via vores hjemmeside.
  • I Ringsted Kommune har du mulighed for, at kunne kontakte kommunen telefonisk i forbindelse med rotteanmeldelser og rotteproblemer indenfor normal telefontid.
  • At få et hurtigt overblik over, via kommunens hjemmeside, hvor og hvordan du kan sikre mod rotter på/i sin ejendom.
  • At rottebekæmperen rykker hurtigt ud. Du kan forvente det første besøg af rottebekæmperen inden for tre hverdage efter anmeldelsen.
  • At rottebekæmperen rykker ud samme dag eller senest næstfølgende hverdag, hvis anmeldelsen drejer sig om rotter i beboelsen, på fødevarevirksomheder eller i institutioner o. lign.
  • At rottebekæmperen så vidt muligt finder årsagen til rotteforekomsten, og dermed kan vejlede og rådgive dig om fremtidige forebyggende tiltag.
  • At du som borger hele tiden er informeret om bekæmpelsesforløbet, da dette erfaringsmæssigt er med til at give tryghed.
  • At rottebekæmperen kun anvender gift, hvor det er nødvendigt, og at det sker under størst mulig hensyn til omgivelserne.