Den administrative forvaltning

Det grundlæggende mål for den administrative forvaltning er, at den kommunale rottebekæmpelse opnår et forbedret og effektivt brug af de digitale værktøjer, der benyttes til modtagelse af anmeldelser og registrering af alle foretagne handlinger i håndteringen af de enkelte anmeldelsessager. Et andet mål er, at man i den administrative forvaltning har fokus på sikring af en effektiv rottebekæmpelse af høj kvalitet. Man vil i forvaltningen i højere grad end i dag bistå den praktiske bekæmpelse med den fornødne bistand i form af generel håndhævelse af lovgivningen på området.