Digitale værktøjer

Digitale værktøjer 
Langt størstedelen af landets kommuner benytter i dag en digitalplatform, som automatisk skal kunne videregive de oplysninger Miljøstyrelsen forlanger vedrørende rottebekæmpelse. Ringsted Kommune vil, for at sikre, at man lever op til de gældende krav vedrørende digital registrering af rottebekæmpelsen, samtidig også sikre, at kommunen med den digitale platform har et effektivt administrativt styringsredskab. Med den digitale platform, som man fremover vil benytte, vil kommunen sikre en effektiv elektronisk registrering af anmeldelser og videregive information etc. mellem borgere og bekæmpere.

Optimering af den digitale registrering 
I forbindelse med anmeldelser af rotter skal der registreres oplysninger om bl.a. årsag til rotteforekomst, bekæmpelse, forebyggelse og giftanvendelse. Kommunen vil aktivt benytte denne viden til fremover at målrette og sikre kvaliteten af den kommunale rottebekæmpelse.Formålet med at benytte digital registrering er;

  • At sagsbehandling i forbindelse med en rotteanmeldelse gøres nemmere.

  • At rotteanmeldelser kan foretages elektronisk via kommunens hjemmeside.

  • At man fra administrativ side kan anvende programmets data til hurtigt og nemt at skabe overblik over såvel den enkelte bekæmpelsessag men også over det samlede antal rotteanmeldelser.

Registrering af rotteanmeldelser på kort 
Ved brug af GIS (geografisk informationssystem) registreres de indkomne rotteanmeldelser på kort. På den måde kan kommunen få et hurtigere overblik over de områder i kommunen, som er belastet med rotteangreb. Kommunen vil på halvårlige møder koordinere de informationer, der kan trækkes ud af geokodningen med Ringsted Forsyning A/S og kommunens rottebekæmper. Informationerne bruges i indsatsen på forebyggelse og bekæmpelse af rotter.  I disse områder vil der blive gennemført ekstra tilsyn, og Ringsted Forsyning A/S vil undersøge for kloakdefekter på hovedkloakker og stikledninger til skel. Herved kan der skabes et overblik over årsag og omfanget af rotteangrebene, og der kan igangsættes målrettet udbedringer og bekæmpelse af rotter.