Succeskriterier

  1. At kommunen opnår et strategisk værktøj til rottebekæmpelse og forebyggelse af rotter. Herunder registrering af anmeldelser på kort.

  2. At der opsættes rottespærrer de steder, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt på kommunale og private institutioner, hospitaler, plejehjem og skoler.

  3. At Ringsted Kommunes Team Miljø vil afholde møder med de ansvarlige for de kommunale arealer med henblik på at effektivisere forebyggelsen på de kommunale ejendomme.

  4. At antallet af sager, hvor der anvendes gift, falder med 5% i planperioden. 

  5. At der ved virksomheds- og landbrugstilsyn kontrolleres sikringsordning.

  6. Øget samarbejde med Ringsted Forsyning mht. bekæmpelse over og under jorden.

  7. Undersøge alternative bekæmpelsesmetoder.

  8. Nedbringe det totale antal af rottesager i kommunen.