Sektorplaner

Sektorplaner

KLIMAPLAN FOR RINGSTED KOMMUNE 2023-2050 (UDKAST UNDER OPBYGNING)

 

 

 

Forord af borgmester Henrik Hvidesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For at vide, hvor vi skal hen, er det vigtigt at vide, hvor vi står nu. Med hjælp fra rådgivningsfirmaet PlanEnergi har vi derfor  fået lavet en opgørelse over, hvor meget CO2, der bliver udledt i Ringsted Kommune som geografisk område i dag. 

For at beregne effekten af vores indsatser i fremtiden har vi desuden lavet fremskrivninger til 2030 og 2050, samt tegnet en såkaldt reduktionssti, som viser hvor meget, der skal reduceres inden for de enkelte sektorer. 

Se CO2-regnskab og reduktionssti her

 

For Ringsted Kommune som virksomhed er det vores mål at: 

  • reducere CO2-udledningen med 2% om året og at reducere energiforbruget på 50% i 2030 i forhold til 2008.

 

For Ringsted Kommune som geografisk område er det vores mål at:

  • reducere CO2-udledningen 70% i 2030 og netto-nul CO2-udledning i kommunen i 2050.
  • dække forbruget af el- og varme i kommunen med lokalt vedvarende energi inden 2030
  • reducere udledningen fra arealanvendelsen/landbruget med 65% i 2030
  • reducere udledningen på transportsektoren med 25% i 2030

 

Med henblik på klimatilpasning er det vores mål at:

  • oversvømmelsestruede arealer og tørketruede arealer med væsentlig samfundsøkonomisk værdi planlægges inden 2030 og er sikret imod ekstrem hændelser i scenarier for 2070.