Sektorplaner

Sektorplaner

Borger

 

Langt størstedelen af Ringsted Kommunes samlede klimaaftryk er forbundet med den måde, ringstedborgere bor og lever sammen på. Det gælder blandt andet den energi, vi bruger til at varme vores huse op med, de måder, vi transporterer os rundt mellem hinanden, og de varer vi køber.

Klimaplanens har derfor fokus på:

  • At mindske energiforbruget i private boliger
  • Strøm fra vedvarende energikilder og selvforsyning med vedvarende energi
  • Udfasning af opvarmning med olie- og naturgas
  • Mere aktiv transport (cykling, gang og løb) og flere el-biler frem for benzindrevne biler

 

 

Ved at spare på varme og el kan du som borger gøre en stor forskel for klimaet - og samtidig spare penge. Hvis du spiser grønnere og går eller cykler mere kan du måske endda også blive sundere samtidig.   

Som kommune skal vi gøre det nemmere for dig at handle mere bæredygtigt og klimavenligt i din hverdag. Men vi kan ikke klare det alene - hvis vi skal lykkes med vores målsætninger vil der kræve en indsats fra os alle sammen.