Sektorplaner

Sektorplaner

Forbrug

 

Selvom det ikke indgår i Ringsted Kommunes klimaregnskab, spiller forbrug af varer, produkter og tjenesteydelser en stor rolle i vores fælles klimaaftryk - både i Danmark og i Verden.

Ser man på danskernes samlede klimaaftryk stammer hele 60% af udledningerne fra privatforbrug.

Både i Danmark og på internationalt plan er det især fødevarer, transport og ”ting og sager”, såsom elektronik og tøj, der er de helt store klimasyndere.

Der er altså store klimamæssige gevinster at hente, hvis vi i fællesskab arbejder på at mindske vores forbrug, stille krav til de varer, vi køber, og skabe mindre affald.

 

Klimaregnskabet

Ringsted Kommunes - og alle de andre danske kommuners - klimaregnskaber medregner kun den udledning, der finder sted inden for kommunens grænser.

Derfor indgår forbrug af produkter og tjenesteydelser som udgangspunkt ikke i regnskabet.

Læs mere om klimaregnskabet her

Gennemsnitsdanskerens samlede årlige udledning af drivhusgasser på 17 ton CO2e fordelt på forbrugskategorier. Kilder: CONCITO 2014 og Politiken 9. November 2014.

 

Målsætninger

  • Se målsætninger i affaldsplan 
  • Borgerne skal træffe klimavenlige valg i hverdagen, fx forbruge mindre og spise mere klimavenligt.
  • Kommunen skal understøtte lokale klimafællesskaber og ildsjæle

 

Sådan gør vi det 

Som kommune er det først og fremmest vores rolle at hjælpe ringstedborgerne med at handle mere klimavenligt og bæredygtigt. Det vil vi især gennem inddragelse af og samarbejde med borgere. Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med inddragelse og samarbejde her.

Indsatser på længere sigt - f.eks. kampagner? 

Kort om affaldsplan + link.

   

 

 

Kommunen går forrest
Ringsted Kommune vil  reducere CO2-aftrykket på kommunens egne indkøb med 2% om året frem til 2030.

Vi vil desuden arbejde på at mindske madspild og kødforbrug i kommunale institutioner og køkkener.

Læs mere