Sektorplaner

Sektorplaner

Transport

Transportsektoren er årsag til 50% af CO2-udledningen indenfor Ringsted Kommune. 
Derfor er trafik det område, hvor vi selv kan gøre mest for at reducere CO2-udledningen, ved at transporterer os anderledes.

Ud over klimagevinsten vil mere aktiv transport give lavere luftforurening, tryggere veje og mindre støj - samt forbedre vores sundhed, hvis vi selv bevæger os aktivt ved at gå og cykle mere.

Klimaplanen har som mål at i 2030 vil:
70% af vores korte ture mellem 0-2 km være aktiv transport og
50% af ture på 2-10 km vil være aktiv transport. 
Pendling ind og ud af kommunen skal i 2030 kun være 25% i benzin bil.  
 *Indsæt transporthieraki fra mobilitetspunkt*