Sektorplaner

Sektorplaner

Erhverv

 

I Ringsted står erhvervs- og landbrugssektoren for ??% af kommunens samlede drivhusgasudledning. Dette klimaftryk stammer især fra den CO2, der udledes i forbindelse med produktion, transport og byggeri. 

Noget med landbruget og deres arealer/arealanvendelse + klimatilpasning?

Netop virksomhederne og landbruget spiller altså en vigtig rolle i den grønne omstilling. 

I klimaplanen har vi derfor sat os følgende målsætninger, som kommunen vil understøtte industrien og landbruget i at nå i mål med:    

  • Omstille % af industrien til ?? 
  • Reducere landbrugets udledning af drivhusgasser med 20% i 2030 og 80% i 2050