Sektorplaner

Sektorplaner

Transport og Energi

 

Mange virksomheder er allerede godt i gang med at udnytte ressourcerne mest effektivt. For at understøtte den udvikling vil Ringsted Kommune tilbyde at alle virksomheder får et Klimatjek senest i 2028. 

 

Målsætninger: 

 • Energioptimering i erhvervslivet med (2)1% om året?
 • At brugen af naturgas og olie til procesenergi er halveret senest i 2030?
 • Al strøm er vedvarende i 2030 og vedvarende lokalt produceret i 2025
 • At nedbringe fossile brændstoffer i tung transport og non-road med mindst 20% i 2030
 • Alle varebiler, traktorer, entreprenørmaskiner og redskaber kører på EL i 2030
 • Senest i 2035 at kunne tilbyde erhvervsområdet i Ringsted syd en Co2fri varmeforsyning

 

 

Kommunen går forrest

I 2030 vil Ringsted Kommune have skiftet alle biler til EL-biler, og skiftet alle alle maskiner til EL, som i 2030 er fra vedvarende energi  

Læs mere

Sådan gør vi:

Vi vil styrke samarbejdet med de lokale virksomheder og indgå partnerskaber, som understøtter målet om CO2-neutralitet i 2050. Gennem disse partnerskaber undersøges mulighederne for: 

 •  Brintanlæg - tankstation og/eller PtX anlæg
 • Afledte energiprojekter som biogas, pyrolyse mv. 
 • Varmepumpe der udnytter varmen fra spildevandet fra centralrenseanlægget
 • Pyrolyse fra Danish Crown
 • Anlæg mellem erhverv og landsbyer
 • Biogas (CBG og LBG) til forsyning af tunge køretøjer.

For at understøtte målsætningen om at nedbringe fossilt brændstof i den tunge transport vil vi desuden arbejde på, at Ringsted Kommune bliver et super-ladested.

Gennem Strategisk Energiplan vil kommunen undersøge mulighederne for solceller på land og på tage i byen, samt placering af vindmøller i samarbejde med jordbesiddere og naboer.