Kommuneplan 2017

Kommunen som virksomhed - vi sætter mål og viser vejen

 

Ringsted Kommune skal være en mere klimavenlig kommune og tage medansvar for at løse klimaudfordringerne. Det kan vi blandt andet gøre ved at gå foran og vise vejen ved at minimere vores eget klimaaftryk - både når vi indkøber varer og services, drifter vores egne bygninger, bygger nyt, transporterer os og når vi beslutter, hvordan vores egne grønne arealer skal udnyttes.  

Alle planer og beslutninger i kommunen skal forholde sig til konsekvenser for klima, både positivt og negativt. Hvor muligt skal effekten på udledning af drivhusgasser dokumenteres og indgå. (Det er en mere overordnet målsætning/indsats - hvor skal det ind henne?).