Sektorplaner

Sektorplaner

Kommunens parker, natur, bygninger og veje

 

Målsætninger:

  • Energiforbruget i kommunens egne bygninger skal reduceres med 3% frem til 2030. I 2030 skal det i alt være reduceres med 10% og i 2050 med 20%
  • Fra 2024 skal skal alle kommunale udbud af nybyggeri og renovering med et byggeprojekt over 20 mio. have en DGBN-certificering (sølv for renovering og guld for nybyggeri). For nybyggerier og renoveringer under 30 mio. kr. gælder der fra 2024 et sæt prioriterede faste krav inspireret af DGNB.
  • Al gadebelysning skal skal udskiftes til LED inden ?? (årstal)

 

Hvordan gør vi det?

For at skabe bevidsthed om kommunens eget energiforbrug vil vi ved hjælp af EM overvåge og styre vand-, lys- og varmeforbruget i kommunale bygninger. Gennem kampagner og synlighed om energiforbruget vil vi desuden arbejde på at skabe en kulturændring på skoler og i institutioner. Vi skal også stille krav til, at vi kun anvender offentlige bygninger, der som minimum har energimærke C.   

I vores arbejde med at bygge nyt og renovere vores ejendomme vil vi have fokus på, at:

  • Udnytte de kommunale bygninger bedre, så vi bruger færre byggede m2. Det kan vi blandt andet gøre ved at sørge for, at kommunens institutioner opholder sig mere udenfor og ved at planlægge efter flere hjemmearbejdsdage.   
  • Stille krav til leverandører med hensyn til materialer og transportform
  • Noget med begrønning af byggeri?
  • Afdække hvor det er muligt at etablere solceller på tage af kommunale bygninger. 

Vi er allerede i gang med at udskifte gadebelysningen i kommunen til LED. Hvor langt er vi?