Kommunens transport og indkøb

 

Målsætninger for transport:

  • 100% af kommunens personbiler og 80% af den kommunale maskinpark skal køre på grønne drivmidler senest i 2030  
  • Dieselforbruget pr. arbejdstime skal reduceres med 50% inden 2030

 

Sådan gør vi det:
Vi vil løbende udskifte vores personbiler med eldrevne biler og opsætte ladestandere på kommunens arealer. Det er dog ikke alle andre typer køretøjer, der endnu har et elektrisk alternativ, der kan opfylde vores behov i driften. Det gælder eksempelvis de maskiner, vi bruger til at anlægge og vedligeholde veje og grønne områder. Disse maskiner vil blive udskiftet, så snart teknologien er mere udviklet, og der er et muligt alternativ.  

At udskifte kommunens bilpark med eldrevne køretøjer er dog kun en del af løsningen - vi skal også køre mindre i bil. Vi vil også afsøge muligheder for flere hjemmearbejdsdage for vores medarbejdere. Gennem kampagner vil vi desuden arbejde på at fremme samkørsel, brug af offentlig transport, cykling, løb og gang blandt medarbejderne - både i arbejdstiden og på vejen til at fra arbejde.


Målsætninger for indkøb: 

  • Alle kommunens indkøb er 75% klimacertificerede i 2030
  • Al mad i kommunens regi er 75% klimacertificeret i 2030

 

Sådan gør vi: 

Først og fremmest laver vi en ny indkøbspolitik, som vil gælde fra 2024 og dække alle kommunens forvaltninger. Den nye indkøbspolitik vil have fokus på bæredygtighedskrav, samt vægtning af ressourceforbrug, klimaaftryk og miljøpåvirkning. 

Når vi indkøber varer vil vi fremover have større fokus på, at:

  • Stille krav om CO2-neutral varelevering 
  • Stille krav til materialer og købe grønt - det gælder fx den asfalt vi bruger. I forhold til snerydning vil vi også finde mere bæredygtige alternativer til saltning.

SKI aftaler følges når der er omstillingsmål i hele værdikæden.

For at ruste kommunens medarbejdere til at træffe klimavenlige valg i indkøb og udbud, vil vi sørge for, at alle kommunens medarbejdere får Klimalæring som efteruddannelse inden 2025.