Sektorplaner

Sektorplaner

Udvikling af By og Land

Vi skal bruge vores arealer på en smart og klimavenlig måde fremover. 
Det er oplagt at tænke klima ind i planlægningen af nye boligområder og erhvervsområder. 
Der kommer mere ekstremt vejr fremover, og derfor skal vi sikre, at vi kan håndtere både meget regnvand og meget varme/tørke. 
Sammen skal vi skal arbejde på at skabe mere natur og skovrejsning, og få plads til mere vedvarende energi.