Vand - nedbør, grundvand, åer og søer

Ringsted Kommune har længe haft fokus på oversvømmelses problematikker. Kommunen har derfor i 2014 fået vedtaget sin første klimatilpasningsplan, som udpegede de områder i Ringsted og Benløse by, hvor der var risiko for oversvømmelser i forbindelse med skybrud. Senere hen er denne plan blevet opdateret i 2020 til også at omfatte Ringsted kommunes kloakerede landsbyer.(link til plan)

I forbindelse med denne plan er der udarbejdet et nyt oversvømmelseskort der medtager oversvømmelsesproblematikker i hele kommunen både i by og på land. Det nye oversvømmelseskort er beregnet på baggrund af de gældende scenarier RCP 4,5 og RCP 8,5. Oversvømmelseskortet dækker oversvømmelser i forbindelse med skybrud, stigende grundvand og oversvømmelse i søer og åer.

Oversvømmelses problemer i Ringsted er primært i forbindelse med øget nedbør og grundvandsstigninger. Der er også mindre områder hvor oversvømmelser fra åer og søer kan være et problem. På grund af sin geografiske placering er havvandsstigninger ikke et problem i Ringsted Kommune.

Målsætninger/indsatser(foreløbige):