Sektorplaner

Sektorplaner

Planlægning af nye områder og omdannelse med klimahensyn

Ringsted Kommune er et sted, som både tiltrækker nye borgere og nye virksomheder.
Det er godt at Kommunen er i vækst, men vigtigt at vi udvikler på måder som begrænser CO2 udledning fra starten. 
Kommuneplanen beskriver de overordnede planer (SE LINK). 
Her i Klimaplanen beskriver vi klimamålsætningerne, når vi tænker nyt og omdanner eksisterende kvarterer.  

Målsætninger: 

Vi skal først bruge eksisterende bygninger og arealer - og helst ikke inddrage arealer som kan bruges til natur, landbrug eller energiøer og ikke bygge på bar mark

Vi vil lave en tættere by og undgå nedrivninger

Vi vil bygge og bo på mindre plads - det mest klimavenlige byggeri, er det vi ikke bygger

Vi vil gøre det nemt, at komme fra boligen til ærinder, fritid og job med aktiv transport

Konkrete udviklingsområder:
Odinsvej-kvarteret
Hulemarken
Bymidten