Sektorplaner

Sektorplaner

Vedvarende Energi, Skovrejsning og natur

 

Vores arealer skal bruges smart i fremtiden. Vi skal lave plads til mere skov, mere natur og lokal energi.  

 

Målsætninger for mere skov og natur:

  • 25% af arealet i Ringsted kommune skal være skov i 2030, hvor mange trær er det? (20% i 2019)
  • Vi skal have mere natur og bedre natur, og mere biodiversitet
  • Vi skal pleje parker og natur, så klimahensyn og biodiversitet fremmes
  • Vi skal have flere træer og mere natur i byen
  • Vi skal sikre at alle har adgang til natur i hverdagen - gerne via aktiv transport

 

At opnå dette involverer både erhverv, civilsamfund og kommune.
Virksomheder opfordres til at tænke skovrejsning ind på deres ejendomme, og omlægge drift og frie arealer til natur
Foreninger opfordres til at skabe grønne omgivelser
Private opfordres til at lave vilde haver og lade haveaffald ligge 

Ringsted Kommune vil:
Omlægge egne frie arealer til natur
Understøtte partnerskaber omkring skovrejsning og omlægning af jord
Arbejde for at skabe en Naturpark i samarbejde med jordbesiddere og naboer
Planlægge for at udviklingsområder og byen får mere natur og flere trær

 

Målsætninger for Vedvarende Energi:

  • Ringsted skal forsynes med 100% vedvarende strøm i 2030, og være selvforsynende i 2035
  • Ringsted Forsyning og Kommune laver en Strategisk Energiplan, og afsøger sammen med Staten mulighed for EnergiØ
  • Vi prioriterer at undersøge muligheden for vindmøller, da de optager mindre areal og landskaber end andre former og er mere stabile, hvor X hektar med X antal kan forsynes Kommunes borgere og erhverv

 Partnerskaber omkring arealanvendelsen vil være afgørende de kommende år