Statisk kort

Inden klimatilpasningsindsatsen kan planlægges yderligere og indsatsen kan prioriteres i en handleplan, er der behov for at skabe et overblik over sammenhængen mellem oversvømmelser og værdier. Det er nemlig ikke muligt at gennemføre en klimatilpasning for hele Ringsted Kommune på én gang.

Dette gøres i risikokortet, hvor sandsynligheden for oversvømmelser og oversvømmelseskortets data for vanddybder kombineres med ejendomsværdierne. Når man har ejendomsværdien i et område på 100 * 100 m, hvor der er konstateret sandsynlighed for oversvømmelse, jf. beskrivelsen af oversvømmelseskortet, udarbejdes der en såkaldt skadesfunktion. Skadesfunktionen udtrykker, hvor stor en procentdel af ejendomsværdien der erfaringsmæssigt sker skader for ved oversvømmelse af forskellig vanddybde. Ud fra dette beregnes den gennemsnitlige årlige skadesomkostning.

 

Af nedenstående kortudsnit ses, at de gennemsnitlige årlige skadesomkostninger i området ved Benløse Bypark og Benløse centret vil være op til 13 millioner kr.

Billedtekst: Kortudsnittet viser de gennemsnitlige årlige skadesomkostninger ved en 100 år regnhændelse i 2050, hvor farveskalaen går fra mørk grøn (mindre end 1. million) mod mørk rød (6.000.000 - 13.000.000 millioner kr.)