Handlingsplan

Generelt prøver vi at tænke klimaforandring ind ved planlægning af nye byområder og ved gennemførelse af byggemodninger i Ringsted Kommune. Nedsivning af regnvand kan håndteres lokalt eller på egen grund, således det ikke ledes til afløbssystemet.

Vi prøver også at minimere de befæstede arealer og øge anvendelsen af gennemtrængelige belægninger. Eller ved at tilbageholde regnvandet i regnvandsbassiner og rekreative vådområder til der er plads i kloaksystemet

Men en stor del af regnvandet og vores spildevand ender stadigvæk i Ringsted Forsynings kloaksystem, så det ikke volder skade på bygninger eller andre værdier i Ringsted Kommune.

Derfor stiller klimaændringerne også store krav til de fremtidige afløbssystemer i Ringsted Kommune. Vi prøver derfor at tænke klimatilpasning ind både ved fornyelse af eksisterende anlæg og ved nyanlæg i nye byområder. Vores anlæg skal nemlig planlægges og indrettes, så de er robuste og fungerer optimalt langt ud i fremtiden.