Opbygning

Ringsted Kommunes klimatilpasningsplan er, ud over nærværende plan, også indarbejdet i selve kommuneplanen og danner rammerne og retningslinjerne for arbejdet.

Klimatilpasningsplanen er opbygget med en beskrivelse af hvordan kommunen planlægger for sit klimatilpasningsarbejde, afsnit 1 - Introduktion, på hvilket grundlag udpegningen af risikoområder er foregået, afsnit 2 - Kortlægning, samt en handlingsplan der beskriver hvilken handling der vil være i et givent risikoområde, afsnit 3 - Handlingsplan.

Selve handlingsplanen beskriver de fysiske tiltag der skal til for at afhjælpe klimatilpasningsproblemerne i Ringsted Kommune. Med baggrund i kortlægningen er der udpeget 31 risikoområder i Ringsted By og Benløse i 2014 og 13 risikoområder i landsbyerne i 2020, hvor der er behov for, at der sker en indsats.

Handlingsplanen er tænkt som et dynamiske værktøj som revideres løbende af Ringsted Kommune. Der tages politisk stilling til hvilken indsats og hvilket serviceniveau der skal være i det enkelte risikoområde, når nye klimatilpasningsprojekter igangsættes. Derudover orienteres Klima- og Miljøudvalget løbende om igangværende klimatilpasningsprojekter og de kommende års prioritering af klimatilpasningsindsatsen.

De overordnede mål og rammer for klimatilpasning i Ringsted Kommune er beskrevet i Kommuneplan 2021.