Sådan klimatilpasser vi

Byrådets visioner og mål for klimatilpasning i kommuneplanen sætter fokus på, at regn skal være et aktiv i Ringsted Kommune. Der skal være synergi mellem helhedsorienteret vandplanlægning og en bæredygtig håndtering af overfladevand i byerne (bolig- og erhvervsområder) og i det åbne land, samt skabe en rigere natur og flere rekreative miljøer til glæde og gavn for alle.

Visionerne og målene er omsat til handlinger og tiltag i denne handleplan for klimatilpasning. Planen fastlægger, hvilke områder der skal findes løsninger for og i hvilken rækkefølge indsatserne gennemføres i de kommende år. Der er behov for en lang række initiativer og aktiviteter indenfor anlæg, renovering, by omdannelse, planlægning, drift, myndighedsbehandling mv. Herunder også initiativer for Ringsted Forsyning og private aktører. Indsatserne fremgår af tabellen nedenfor.


Indsatserne er uddybet i i handleplanskemaet.

Handleplanen vil blive benyttet, som styringsværktøj for Ringsted Kommune og Forsyning. Planen er dynamisk og revideres løbende. Hvert forår tages der politisk stilling til handleplanen og det kommende års prioritering af klimatilpasningsprojekter.

Handleplanen er det bedste bud på handlinger ud fra den viden, som er opnået nu om klimascenarier og udfordringer i Ringsted Kommune.

Indsatserne vil løbende blive opdateret i takt med at der kommer ny viden, og som følge af de erfaringer der opnåes, ved gennemførelse af klimatilpasningsprojekter i Ringsted Kommune. Nogle gange vil klimatilpasningsprojekterne bestå af indsatser udenfor de geografiske afgrænsede risikoområder og andre gange vil projekterne virkeliggøres i risikoområderne.

Planen afspejler også, at der kan være behov for at indsamle mere viden forud for investering i klimatilpasningsprojekter i nogle risikoområder, og der tages højde for det økonomiske råderum, som findes i kommunen og forsyningen