Ringsted Kommune klimatilpasser sig til fremtiden

De senere år har vi set flere eksempler på store regnmængder, der har ført til oversvømmede gader og kældre. Selvom Ringsted Kommune endnu ikke er blevet hårdt ramt, ønsker vi at være på forkant og handle i tide, for at undgå de store skader vi har set andre steder i landet.

Ved den ekstreme regn, som vi kan forvente, at der kommer mere af i fremtiden, kan vores nuværende kloakker og infrastruktur ikke følge med. Vi risikerer, at kloakvandet ender i vores huse og natur med store skader til følge, der koster både borgere og samfund dyrt. Derfor handler vi nu, så vi kan sikre, at Ringsted Kommune er klimatilpasset til fremtiden.

Vi sikrer borgere og virksomheder

Klimaudfordringerne rammer hårdest, der hvor der bor flest mennesker. Det vil sige i byer og landsbyer, hvor det ikke altid er nemt at lede vandet væk fra bygninger og veje. I Ringsted Kommune arbejder vi med at sikre eksisterende værdier og indarbejder klimatilpasning i al planlægning, så byerne og det åbne land indrettes til at klare det ændrede klima.

Spændende og helhedsorienterede løsninger

Ringsted Kommune er gået i tæt samarbejde med Ringsted Forsyning, for at finde de bedste og mest innovative løsninger. Det betyder, at vi kan drage fordel af klimaændringerne, ved at finde løsninger der afleder regnvandet på overfladen, i stedet for blot at grave større rør ned. Det giver mulighed for at etablere rekreative og grønne områder, der bliver en ekstra gevinst for kommunens borgere.

De overordnede mål og rammer for klimatilpasning er i kommuneplanen, mens denne Handleplan for klimatilpasning beskriver de konkrete indsatser, som er startskuddet for Ringsted Kommunes arbejde med klimatilpasningen.

Med denne plan går Ringsted Kommune fra ord til handling.