Ringsted Kommune arbejder for at blive en klimarobust kommune. Grundlaget for dette arbejde fastsættes i denne klimatilpasningsplan, som har fokus på risikoen ved ekstremregn. I fremtiden vil planen forventeligt også kunne omhandle andre risici som eksempelvis tørke, hedebølge og storm.

Klimatilpasningsplanen er inddelt i tre hovedmenuer; Introduktion, Kortlægning og Handlingsplan. Under hver hovedmenu findes flere emner. De tre hovedmenuer findes til højre på denne side.