Rottehandleplan

Baggrund for handleplanen for bekæmpelse af rotter
Rotter er uønskede dyr i Danmark, fordi de kan forårsage massive bygningsskader og sprede forskellige sygdomme, herunder flere alvorlige sygdomme, til både mennesker og dyr. Derfor siger loven, at rotter skal bekæmpes. Rotter har en enestående evne til at tilpasse sig menneskeskabte omgivelser, og det gør dem vanskelige at bekæmpe. Miljøstyrelsen har via Rottebekendtgørelse pålagt kommunerne at udarbejde en handlingsplan for bekæmpelse af rotter. Handleplanen skal fokusere mere på forebyggende foranstaltninger end tidligere, og så skal handleplanen revideres hvert 3. år.

Det overordnede mål med handleplanen er at nedbringe antallet af rotter i Ringsted Kommune.

Denne plan dækker over bekæmpelsen 2019-2021.