Rottehandleplan

Ringsted Kommune har i henhold til "Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter" revideret handleplanen for forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kommunen. Handleplanen afløser kommunens tidligere rottehandleplan som er udløbet, da den var tidsbegrænset.

Med denne rottehandleplan ønsker Ringsted Kommune – i tråd med bekendtgørelsens formål – at sikre en effektiv bekæmpelse af rotter i kommunen.

Handleplanen indeholder overordnede mål for rottebekæmpelsen i kommunen, tildelte ressourcer til rottebekæmpelsen, målelige succeskriterier for rottebekæmpelsen samt en indsatsplan som bilag. Indsatsplanen beskriver hvilke konkret tiltag der aktuelt arbejdes med, for at opnå de beskrevne mål.

Du kan se en nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag i den aktuelle indsatsplan, som du finder på dette link til indsatsplan.

Handleplanen er et værktøj

Handleplanen er et værktøj, som skal være med til at sikre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i hele Ringsted Kommune.

For at understøtte handleplanen har Ringsted Kommune valgt nogle overordnede fokusområder/delmål, som vil være centrale for den løbende planlægning af forskellige forebyggelses- og bekæmpelsesinitiativer.