Kulturmiljøer

Kulturmiljøerne i Ringsted Kommune har mange ansigter: gravhøje, voldsteder, hovedgårde, kapel og  kirker, husmandsudstykninger, landsbyer samt købstæder. De er udpeget på grundlag af daværende Vestsjællands Amts fredningsplanlægning, der baserer sig på bl.a. bevaringstilstand, oplevelsesværdi, fortællinger, autenticitet, sjældenhed og egnstypisk værdi. Kulturmiljøerne kan være enkeltstående eller et fåtal af elementer af en bestemt art. De kan også udgøres af komplekse sammenhænge bestående af elementer af forskellig art og alder. Kulturmiljøerne indeholder spor især fra det seneste århundrede, men en del af dem har rødder længere tilbage i tiden og er derfor vigtige lag i vores historie. Derfor indeholder kommuneplanen retningslinjer for, hvordan vi bevarer kulturmiljøerne i Ringsted Kommune.

Herunder er specielle beskrivelser af de enkelte kulturmiljøer: