Kirkeomgivelser

Kirkerne er en vigtig del af vores fysiske miljøer, både i byerne og på landet. Sådan har det været siden middelalderen, hvor mange af vores kirker er bygget. Kirkebygningerne er Danmarks ældste bygningsværker, de fleste er markante bygningsværker, der præger et landskab eller en by. Alle kirkebygninger er fredede, og vil derfor også fremover udgøre væsentlige bygningsværker.

Kommuneplanen indeholder retningslinjer for, hvordan kirkeomgivelserne skal beskyttes mod en udvikling, der vil ødelægge oplevelsen af kirkerne. Der er gennemført en detaljeret registrering af kirkeomgivelserne siden 80'erne. Det er disse registreringer, der ligger til grund for retningslinjerne.

Beskrivelserne af den enkelte kirkes omgivelser kan findes i dette afsnit.