Bekæmpelsesfrist 15. maj

Der er fastsat én tidsfrist for rettidig bekæmpelse:

  • Effektiv bekæmpelse skal være iværksat inden den 15. maj hvert år.

Desuden er der fastsat følgende krav:

  • Uanset tidspunkt for bekæmpelse og valg af metode må der ikke på noget tidspunkt forekomme planter med spiredygtige frø.

Bekæmpelsen af forekomsten kan være nødvendig i hele vækstsæsonen og igennem flere år, indtil bestanden er helt udryddet. Området kan med fordel tilses hvert 14. dag gennem hele vækstsæsonen for at hindre eventuelle oversete planter og panikblomster.

I tilfælde af at tidsfristen ikke kan overholdes på grund af ekstraordinære forhold et enkelt år, skal der inden tidsfristens udløb indsendes en plan for årets bekæmpelse til Ringsted Kommune. Planen vil derefter blive vurderet af forvaltningen.

Ved større forekomster er det muligt at lægge en flerårig plan, der indbefatter overskridelse af tidsfristen gennem en årrække, som følge af en overordnet strategi evt. med brug af forskellige bekæmpelsesmetoder. Den flerårige plan skal indsendes til Ringsted Kommune inden tidsfristens udløb det første år. Planen bliver så vurderet af forvaltningen. Efterfølgende skal den flerårige plan følges.

Pligten til at bekæmpe kæmpebjørneklo gælder også for offentlige myndigheder.

Ringsted Kommune bekæmper kæmpebjørneklo på kommunens arealer. Bekæmpelsen vil blive udført så skånsomt som muligt for den omgivende natur.