Beskyttelse

Kæmpebjørneklo indeholder store mængder saft, der frigives ved brud på stænglen og via hårene på stængler og blade. Saften indeholder giftstoffer, som ved kontakt med hud og i forbindelse med solens stråler giver forbrænding og overfølsomhedsreaktioner. Den umiddelbare kontakt med plantesaften er smertefri, så der er ingen advarsel om kontakten.

Ved bekæmpelse anbefales det derfor, at du ifører dig langskaftede gummistøvler, vandtæt tøj og vandtætte handsker. Det er også en god idé at have en dunk med vand og et stykke håndsæbe med ud så, man hurtigt kan vaske eventuel plantesaft af. Endelig kan du vælge at bekæmpe planterne i overskyet vejr, hvilket reducerer risikoen for skader ved eventuel hudkontakt væsentligt.

Ved slåning med håndholdte redskaber er det særlig vigtigt at være helt tildækket, da der ellers er stor risiko for at få planternes giftige saft på huden. Ved skærmkapning bæres desuden hjelm med visir.

Til slåning kan det ikke anbefales at bruge buskrydder eller andre roterende redskaber. Disse redskaber smadrer planterne, og der kan dannes en sky af giftig plantesaft, som er skadelig at indånde. Anvend sikkerhedsbriller, åndedrætsværn og heldækkende beskyttelsesdragt, hvis roterende redskaber alligevel anvendes.