Indsatsplanens mål

Den overordnet målsætning er, at kæmpebjørneklo inden udløbet af denne indsatsplan, ikke længere udgør et problem i forhold til udbredelsen af hjemmehørende arter i Ringsted Kommune. Videre er det målsætningen, at der ved udløb af indsatsplanen ikke længere er store, sammenhængende bestande tilbage i Ringsted Kommune.