Information fra Ringsted Kommune

Ringsted Kommune planlægger følgende informationsindsats om kæmpebjørneklo.

Kommunens pjece om bekæmpelse og beskrivelse af metoder på hjemmesiden.

Kommunen vil hvert forår (cirka 1. april) informere bredt om bekæmpelse af kæmpebjørneklo, herunder kontakte lodsejere, hvor kommunen tidligere har registreret forekomst af kæmpebjørneklo på deres matrikel.

Forekomster af kæmpebjørneklo bliver løbende registreret og opdateret på Arter.dk, under ”kæmpe-bjørneklo”, der er offentligt tilgængeligt. 


Yderligere information

Miljøstyrelsen, Invasive arter Kæmpebjørneklo

Rapport fra EU-projektet Giant Alien 2002-2005 om forebyggelse og bekæmpelse

Pjece fra Ringsted Kommune

Godkendte bekæmpelsesmidler (middeldatabasen)

Lovmæssige bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Bekendtgørelse af lov om drift af landbrugsjorder