Klage

Indsatsplanens overensstemmelse med de indholdsmæssige krav i §2 i bekendtgørelsen kan påklages til Miljøstyrelsen

Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet er klageberettiget.

Oplysning om den endelig vedtagne indsatsplan er sendt med e-mail til ovennævnte organisationer den (senest 2. onsdag efter vedtagelsen). E-mail indeholder link til den digitale indsatsplan.

Klage indgives til Ringsted Kommune, der videresender klagen til Miljøstyrelsen med kommunalbestyrelsens bemærkninger.

Klage skal indgives inden fire uger fra offentliggørelsesdatoen.