Vedtagelse og offentliggørelse

Klima- og Miljøudvalget vedtog i 19. april 2023 at sende udkast til indsatsplan i høring.

Ved offentliggørelsen gøres opmærksom på at udkastet udelukkende findes som digital plan på internettet: http://ringsted.planweb.dk/bjoerneklo/

Ved udløb af høringsfristen er der ikke modtaget indsigelser til udkastet til indsatsplan.

Indsatsplanen er endeligt vedtaget af Klima- og Miljøudvalget den 23. august.2023.

Indsatsplanen træder således i kraft den 1. september 2023.