Indsatsplan for bekæmpelse af kømpebjørneklo 2013-2022

Kort om indsatsplanen

Alle forekomster af kæmpebjørneklo i hele Ringsted Kommune skal bekæmpes.

Kravet gælder for alle lodsejere/brugere af arealer med kæmpebjørneklo - private såvel som offentlige.

Frist for effektiv bekæmpelse er inden 1. juni.

Der må ikke forekomme planter med spiredygtige frø på noget tidspunkt.

Indsatsplanen indeholder fakta om kæmpebjørneklo og hjælp til at finde den bedste metode til bekæmpelse.