Anmeldelse

At Ringsted Kommune får oplysninger om nye forekomster er vigtig i bestræbelserne på at få minimeret udbredelsen af kæmpebjørneklo.

Hvis du ser kæmpebjørneklo, er du derfor velkommen til at henvende dig til Natur & Miljø i Teknisk Forvaltning. Adresse, telefonnummer og e-mail-adresse kan du se i venstre kolonne.

Der arbejdes på en teknisk løsning, så anmeldelse om forekomst af kæmpebjørneklo vil kunne indsendes elektronisk via hjemmesiden. Hvis dette bliver muligt, vil indsatsplanen blive udvidet med denne mulighed.