Hensyn til anden lovgivning


Det er ikke altid, den ønskede metode kan bruges på grund af regler for det areal, hvor kæmpebjørneklo vokser.

Her kan du læse om nogle af de begrænsninger, der kan være i valget af metode. Bemærk at nedenstående ikke nødvendigvis er fyldestgørende for de begrænsninger, der kan gælde for dit areal med kæmpebjørneklo.

De fleste naturområder som overdrev, enge, moser og vandløb er beskyttet efter § 3 i naturbeskyttelsesloven. Det betyder, at naturtilstanden ikke må ændres, og at den nuværende drift af arealet ikke må ændres. § 3 arealer må derfor som udgangspunkt ikke jordbehandles, og der må ikke sprøjtes med pesticider.

Oplysninger om § 3 arealer kan findes på Danmarks Miljøportal. Zoom ind på ønsket område. Klik på "Her kan jeg ..." og "tænde/slukke lag". Herefter sættes flueben ud for "Naturbeskyttelse ...".

På arealer, hvor der søges om tilskud til miljøvenlig drift (for eksempel miljøgræs og økologiske arealer) må der ikke anvendes pesticid.

De almindeligste glyphosat-midler må ikke anvendes tæt på søer og vandløb (typisk 2 meter). Dog kan kemisk bekæmpelse ske ved pensling eller med håndholdt sprøjte, hvis der bruges særlige midler, der er godkendt til anvendelse i sø- og vandløbsnære områder.

Oplysning om, hvad de enkelte glyphosat-midler er godkendt til, kan findes hos Miljøstyrelsen.

Randzoner: Det er tilladt at bekæmpe kæmpebjørneklo i randzoner lang åbne vandløb og søer. Ikke kun med rodstikning og skærmkapning, men også med kemisk bekæmpelse i det omfang, der er behov for det. Jordbehandling er ikke tilladt.