Kæmpebjørneklo skal bekæmpes 

Kravet om effektiv bekæmpelse gælder for alle forekomster af kæmpebjørneklo i Ringsted Kommune. 

Og det gælder for alle lodsejere/brugere - private såvel som offentlige. 

Det fremgår af denne indsatsplan.