Information

Du kan få information om kæmpebjørneklo både fra Ringsted Kommune og andre steder fra.

Kommunens information

Ringsted Kommune planlægger følgende informationsindsats om kæmpebjørneklo.

Kommunens pjece om bekæmpelse. Pjecen er udarbejdet i forbindelse med tidligere indsatsplan, men størstedelen af pjecen er stadig aktuel.

Kommunen vil hvert forår (cirka 1. april) informere bredt om bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Kommunens oplysninger om forekomster af kæmpebjørneklo vil muligvis blive indtegnet på kort. Efterfølgende kan indsatsplanen blive suppleret med en mulighed for at alle kan se kortet.

I forbindelse med senere informationskampagner kan kommunen sende oplysninger om bekæmpelse til de lodsejere, hvor kommunen har registreret forekomst af kæmpebjørneklo på deres matrikel.

Der arbejdes på en teknisk løsning, så anmeldelse om forekomst af kæmpebjørneklo vil kunne indsendes elektronisk via hjemmesiden. Hvis dette bliver muligt, vil indsatsplanen blive udvidet med denne mulighed under punktet "Anmeldelse".

Anden information

Du kan finde yderligere information her:

Miljøstyrelsen. Vejledning til bekæmpelse af kæmpebjørneklo

Miljøstyrelsen. Invasive arter

Naturstyrelsen. Praktisk bekæmpelse af kæmpebjørneklo.

Danmarks Miljøportal. Blandt andet § 3 beskyttet natur.

Miljøstyrelsen. Beskyttede naturtyper - §3

Retsinformation. Bekendtgørelsen.