Kæmpebjørneklo skal bekæmpes

Kravet om effektiv bekæmpelse gælder for alle forekomster af kæmpebjørneklo i Ringsted Kommune.

Og det gælder for alle lodsejere/brugere - private såvel som offentlige.

Det fremgår af denne indsatsplan.