Mål for bekæmpelsen

Bekæmpelsen skal udføres sådan, at den enkelte plante dør, og at frøsætning på arealet i øvrigt forhindres.

Det overordnede formål: Inden 31. december 2022 (udløbet af indsatsplanen) skal 95 til 100 % af alle kæmpebjørneklo være væk indenfor Ringsted Kommune.

Bekæmpelsen vil herefter være reduceret til overvågning og effektiv bekæmpelse af eventuelle nye forekomster.